Dzień otwarty pracowni sitodruku w FabLabie

Dzień otwarty
FabLab powered by Orange

23.10.2023, godz. 16:00-19:00

Zawsze chciałeś_chciałaś wykonać grafikę metodą sitodruku, ale nie wiedziałeś_wiedziałaś, jak zacząć?
Podczas otwartej pracowni sitodruku będzie możliwość odbicia samodzielnie wybranej grafiki! Zapraszamy do przynoszenia bawełnianych koszulek, koszul, bluz, toreb — możesz dać im drugie życie. Do wyboru będzie kilka wcześniej przygotowanych grafik do odbicia.
Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, nie obowiązują zapisy — trzeba po prostu przyjść w wyznaczonym czasie.

Zasady:

  • Przed przystąpieniem do pracy, czy korzystania z pracownianych materiałów i akcesoriów konsultujemy się z osobą opiekującą się danym stanowiskiem
  • Słuchamy poleceń opiekunki lub opiekuna pracowni i przestrzegamy zasad BHP
  • W wypadku niestosowania się do poleceń instruktora/instruktorki oraz nieprzestrzegania regulaminu pracowni i zasad BHP, osoba może zostać poproszona o opuszczenie pracowni.
  • Nie wynosimy niczego z pracowni
  • Każda osoba przynosi swój materiał do pracy - bawełniana koszulka, torba, materiał
  • Na miejscu nie ma możliwości zakupu materiałów
  • Możesz korzystać z pracowni bez ograniczeń czasowych, jednak wszystko w granicach rozsądku i empatii - w wypadku dużego zainteresowania umożliwiamy innym dostęp.
  • W wypadku pełnego obłożenia pracowni musisz poczekać na swoją kolej lub wrócić w innym terminie.